Batterier har en begrenset levetid

Energi og drivkraft kan komme fra mange forskjellige direkte og indirekte kilder, fra olje og gas produkter, til fornybare kilder, som for eksempel vannkraft, vindenergi, solenergi, bølgeenergi, biomasse og avfallsenergi. Energikilden og energien kan oppbevares og distribueres på mange måter, for eksempel ved hjelp av oppladede elektriske batterier. Oppbevaring, distribusjon og overførsel av energi og kraft ved hjelp av batteriet har vært et varmt tema i mange år, fordi kraften og levetiden på batteriet har vært oppfattet som en begrensning i anvendeligheten og bruken av dem. Dette gjelder blant andet også for El-bilene, som er et høyt prioritert politisk tema. Med nye batteriteknologier til for eksempel El-bilene, basert på eksempelvis lithium-fosfat eller lithium-luft teknologi, kan battericellenes spenning formodentlig økes, hvilket vil øke energitettheten og dermed levetiden for batterier. Den seneste batteri teknologi, lithium-luft teknologien skal dog ha løst det problem, at lithium-luft cellen krever en høy spenning for å bli oppladet, hvilket begrenser det antallet ganger batteriet kan lades opp. Da det imidlertid forholde seg sånn, at elektronikk bransjen og el-bils bransjen nesten skriker etter en løsning, går det nok ikke mange år før forskerne og batteriprodusentene løser oppgaven med å forlenge levetiden på batteriene.