OCD angst, kan være en meget skræmmende oplevelse

OCD betyder ” besat/tvungen tvangshandling lidelse”, som er den bedste oversættelse, der forklarer hvad lidelsen indebærer. Det er folk, der føler sig tvunget til at udfører en form for handling, selve tvangshandlingen giver ikke glæde eller lyst, men er ofte tidskrævende og til tider irriterende, men tvangshandlingen skal udføres for at give indre ro. Hvis du oplever kraftige tilfælde af OCS angst er det en god idé at søge hjælp hos en professionel. Der findes mange typer OCD angst lige fra tælle remser, til frygt for bakterier, angst for at skade sig selv eller andre og mange flere. Hvis du søger hjælp er der god mulighed for at få styr på sin lidelse. Det kan forbedre ens livskvalitet at få hjælp til at arbejde med sine angstproblemer.