Active stable tar höjd för hästens naturliga behov

Vill du att din häst ska ha det så naturligt som möjligt, så kan active stable (aktiveringsstall) vara en lösning för dig. Här tas nämligen höjd för hästens naturliga behov. Alla hästar har olika behov av foder. Det tar den här stalllösningen höjd för. I grimman eller i halsremmen sätts ett chip som identifierar varje häst. I foderstationen läses hästens chip av och hästen får den mängd foder den behöver. Hästen dagliga mängd delas upp över hela dygnet och ges i små portioner. Det gör att hästen kan äta när den är hungrig och inte äta allt när den är tvungen. Så om du vill att din häst själv ska bestämma när på dygnet den ska ha tillgång till foder, så är active stable (aktiveringgstall) rätt stallösning för dig.