Forebyg stress på jobbet

På min arbejdsplads har vi fået rigtig meget ud af, at blive coachet af en terapeut i at forebygge stress på arbejdspladsen. Hun har giver os nogle super gode arbejdsredskaber, at arbejde med i det daglige, som vi kan mærke nedsætter stressniveauet hos den enkelte. Jeg personligt føler mig ikke længere stresset, når jeg går på arbejde og det er en fantastisk følelse. Man kan forebyg stress på mange måder og en af dem er, at undgå at blive overbebyrdet med arbejdsopgaver, som jeg gjorde i en længere periode. Dette gør jeg ikke mere, da jeg har lært at blive bedre til, at sige fra over for min chef og mine kollegaer. Der ud over har jeg skulle arbejde med nogle andre ting, som et led i at forebyg stress. Det har været rigtig gavnligt for mig i det store hele og det har medført, at jeg har fået arbejdsglæden tilbage på jobbet.